in bao bi - In ống đồng

Chuyên mục " in bao bi "


  • In bao bì khăn lạnh

    Khăn lạnh (khăn ướt) là vật dụng sử dụng trong các ngành dịch vụ ăn uống, thư giãn như trong nhà hàng, khách sản, quán..